Natura juridică şi fundamentul acţiunii directe a beneficiarului sau posesorului cambiei împotriva acceptantului sau avalistului în contextul noului Cod civil

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

The Direct action is a means of achieving claims specific to situations where there is no contractual relationship between the creditor and the debtor or the defendant of the direct action, but the creditor may take the action to see his claim paid.
Direct action is a privilege assigned only to certain creditors expressly prescribed by law. Bold direct action is part of this narrow circle of direct payment actions, being regulated from the date of the entry into force of Law no. 58/1934, which makes it one of the oldest direct actions in Romanian law.
The present study aims at describing direct bridging action characterized as a direct payment action, as well as presenting the main elements that defi ne it. We intend to make this presentation because it is useful to both theoreticians and practitioners, especially in the current economic context that has reached high levels of development.

Keywords:

direct action, bill of exchange, drawer, drawee, debtor, payee

REZUMAT

Acţiunea directă este un mijloc de realizare a creanţelor specific situaţiilor în care între creditor și debitorul sau pârâtul acţiunii directe nu există o legătură contractuală, însă creditorul poate formula această acţiune pentru a-și vedea plătită creanţa. Acţiunea directă este un privilegiu atribuit numai anumitor creditori expres prevăzuţi de lege. Acţiunea directă cambială face parte din acest cerc restrâns al acţiunilor directe în plată, fiind reglementată încă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 58/1934, ceea ce o face una dintre cele mai vechi acţiuni directe în dreptul român.
Prezentul studiu vizează descrierea acţiunii directe cambiale caracterizată ca o acţiune directă în plată, precum și prezentarea elementelor principale care o definesc. Ne-am propus să facem această prezentare, întrucât este utilă atât teoreticienilor, cât și practicienilor, mai ales în contextul economic actual care a atins cote ridicate de dezvoltare.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 58/1934
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România