Nașterea creanței fiscale

Numărul 6 Anul 2017
Revista Numărul 6 Anul 2017

ABSTRACT

The article presents an analysis of the institution of the rise of the tax claim, a legal institution to which, under the Old Tax Procedure Code (Vechiul C. pr. fisc.), another legal entity of fiscal law is transferred: the prescription of the right of the fiscal body to establish tax receivables.
Although we are talking about norms that have been the subject of The Old Fiscal Procedure Code (Vechiul C. pr. fisc.), their shadow is still following us and will follow us for, as we shall see, the prescriptions that had begun under this normative act that ceased to apply on 1 January 2016, the date of entry into force of the New Fiscal Procedure Code (Noul C. pr. fisc.), are calculated according to the rules in force at the date when they began to run. As a result, the institution of the tax receivable is still in the current phenomenon of tax and the relationship between taxpayers and tax authorities.
For the analysis to be complete, we will first deal with the general aspects regarding the rise of the tax claim, and in the second part we will address aspects of the rise of some of the most important types of tax receivables: corporate income tax, income tax, value added tax, building tax.

Keywords:

prescription, right of establishment, tax receivables, the birth of the tax claim, the tax base, taxable matter, establishment of the tax claim, declaration of taxation

REZUMAT

Articolul prezintă o analiză a instituției nașterii creanței fiscale, instituție juridică la care, potrivit Vechiului Cod de procedură fiscală (Vechiul C. pr. fisc.), se raporta o altă instituție juridică a dreptului fiscal: prescripția dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.
Deși vorbim de norme ce au făcut obiectul de reglementare a Vechiul C. pr. fisc., umbra lor ne urmărește încă și ne va mai urmări căci, așa cum vom vedea, începute sub imperiul acestui act normativ, care și-a încetat aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2016, data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură fiscală (Noul C. pr. fisc.), se calculează după regulile în vigoare la data la care au început să curgă. Ca urmare, instituția nașterii creanței fiscale este în continuare în actualitatea fenomenului fiscal și a raporturilor dintre contribuabili și organele fiscale.
Și pentru ca analiza să fie completă, într-o primă parte vom aborda aspectele generale privind nașterea creanței fiscale, urmând ca în partea a doua să abordăm aspecte privind nașterea unora dintre cele mai importante tipuri de creanțe fiscale: impozitul pe profit, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe clădiri.

Legislaţie relevantă: C. pr. fisc., art. 21, art. 93
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: