Modalități și motivații ale tehnicii “piercing the corporate veil”

Numărul 11 Anul 2015
Revista Numărul 11 Anul 2015

ABSTRACT

Lately, the Romanian legal authors discuss quite a lot about the legal technique by which the assett partition realized by means of creating a separate legal person is canceled. Recent legislation has been issued containing explicit general norms to this effect. But beyond the single label ”piercing the corporate veil”, American and European case-law established several modalities of this technique, each one adapted to a different objective pursued by those who use it. Romanian legal commentators and case-law did not elaborate much on the distinctions within the field of the piercing the corporate veil, but such reflection is necessary in order to better identify its practical uses. The aim of the present work is to contribute to such reflection, whose temporary insufficience might be an explanation for the relatively underdeveloped case-law in this field.

Keywords:

limited liability, separate legal personality, piercing the corporate veil, corporate groups

REZUMAT


De câțiva ani se discută şi în România destul de mult despre tehnica juridică prin care se înlătură efectele separației de patrimonii instituite prin crearea unei persoane juridice, legislația recentă introducând şi norme de principiu explicite în acest sens. Însă dincolo de eticheta unică „piercing the corporate veil”, practica americană şi europeană a consacrat mai multe modalități ale acestei tehnici, fiecare adaptată unui scop diferit urmărit de cel care apelează la această tehnică.
Doctrina şi practica din România nu au elaborat foarte mult pe tema distincțiilor din interiorul acestei tehnici, însă o astfel de reflecție este necesară pentru a identifica mai bine posibilitățile sale de utilizare în practică. Prezentul articol îşi propune să contribuie la reflecția în acest sens, a cărei momentană insuficiență poate fi şi o explicație pentru practica judiciară relativ săracă în acest domeniu.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil, art. 193 alin. (2), Legea nr. 31/1990, art. 2371
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: