Metoda votului cumulativ, în reglementarea actuală a dreptului român al pieţei de capital

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

This study is dedicated to the examination from a normative, theoretical and practical perspective, of the cumulative voting method, method for electing the members of the management and supervision bodies of joint stock companies whose securities are traded on regulated markets, method initially established by GEO no. 28/2002 on securities, financial investment services and regulated markets and by Law no. 297/2004 on the capital market (LPC) and subsequently by Law no. 24/2017 regarding the issuers of financial instruments and market operations (LE), as well as by the GEO 109/2011 regarding the corporative governance of public enterprises as well as by other regulatory documents of administrative nature.

Keywords:

administrative and supervisory bodies specific to joint stock companies, proportional representation, shareholders’ voting rights, proportional voting rights, cumulative voting, general meetings of shareholders, regulated securities markets, administrative regulatory documents, regulations

REZUMAT

Prezentul studiu este dedicat examinării din perspectivă normativă, teoretică și practică, a metodei votului cumulativ, metodă de alegere a membrilor organelor de administrare și supraveghere ale societăţilor pe acţiuni ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe pieţe reglementate, metodă instituită iniţial de O.U.G. nr. 28/2002 privind val orile mobiliare, serviciile de investiţii financiare și pieţele reglementate și de Legea nr. 297/2004 a pieţei de capital (LPC) și ulterior de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă (LE), precum și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum și de alte acte normative cu caracter administrativ.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România