Măsuri adoptate la nivel european de flexibilizare a reglementărilor bancare în vederea susţinerii continuităţii activităţii antreprenorilor

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

Given that, amid the restrictive measures imposed by the pandemic coronavirus, economic activities are affected by the bottlenecks created, the European Commission has intervened through a series of measures to streamline the functioning of banking systems so that they can provide the necessary funding for sustaining business continuity and for consumer survival.
To this end, the European Commission has adopted a Banking Package to help
facilitate bank lending to households and businesses throughout the European
Union.
The package includes an Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending, as well as a few targeted “quick fix” amendments to the EU’s banking prudential rules to support the economy and help mitigate the significant economic impact of the coronavirus crisis.
Through the Interpretative Communication, the Commission encourages banks and supervisory authorities to make use of the fl exibility in the EU’s accounting and prudential frameworks.
In the Proposal to amend the Capital Requirements Regulation, the Commission indicates certain specific short-term changes to EU banking prudential rules in order to maximise the ability of banks to lend and absorb losses caused by the health crisis.
At the same time, as a result of consultations with the financial sector as well as consumer and business organizations, a set of Best Practices for bank and non-bank lending to consumers has been set up, indicating how the banking system can support businesses affected by the restrictive measures in place.

Keywords:

best practices, capital requirements, leverage ratio, corporate finance, debt moratorium, digitization of payments.

REZUMAT

În condiţiile în care, pe fondul măsurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus, activităţile economice sunt afectate de blocajele create, Comisia Europeană a intervenit printr-o serie de măsuri menite să fluidizeze funcţionarea sistemelor bancare, încât acestea să poată asigura finanţarea necesară continuităţii activităţilor antreprenoriale și supravieţuirii consumatorilor. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat un Pachet bancar care va facilita acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană. Pachetul include o Comunicare interpretativă privind cadrele contabile și prudenţiale ale UE, precum și soluţii rapide pe termen scurt, prin modificarea normelor bancare ale UE, destinate a sprijini economia și a contribui la atenuarea impactului economic semnificativ al crizei generate de coronavirus.
Prin Comunicarea interpretativă, Comisia încurajează băncile și autorităţile de supraveghere să utilizeze flexibilitatea oferită de cadrele contabile și prudenţiale ale UE.
Prin Propunerea de modificare a Regulamentului privind cerinţele de capital, Comisia indică anumite schimbări specifice pe termen scurt ale normelor prudenţiale bancare ale UE pentru a maximiza capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi și de a absorbi pierderile provocate de criza sanitară.
Totodată, ca rezultat al consultărilor cu sectorul financiar și cu organizaţiile de consumatori și de întreprinderi, a fost confi gurat un Ghid de Bune Practici care indică modul în care sistemul bancar poate veni în sprijinul întreprinderilor afectate de măsurile restrictive dispuse.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/2067, Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: