Lis Pendens după reformarea Regulamentului Bruxelles I

Numărul 2 Anul 2015
Revista Numărul 2 Anul 2015

ABSTRACT

In 2010 the European Commission prepared a Report on the application of Brussels I Regulation as it was required by article 73 of the same Regulation. In its Report the Commission proposed several changes to be brought to the Regulation in order to improve its applicability and achieve its objectives, those of avoiding parallel proceedings and irreconcilable judgments within the courts of the Member States and providing an area of free movement of judgments within the EU. Following the Commission’s Proposal, the European Parliament and the Council adopted the new Brussels Ia Regulation. This Article focuses on presenting and examining the changes brought in Section 9 of Brussels Ia Regulation regarding the lis pendens rules. It presents both the previous and the applicable lis pendens mechanism created by the Regulation, in such a way as to point out what were the changes that needed to be brought and for which reasons. At the same time in order to answer the question of whether the new provisions are satisfactory or not. The most important changes, which are those brought in article 31(2), giving priority to choice of court agreements over the general lis pendens rule, respective article 33, giving EU member states courts the discretion to decline their jurisdiction in favour of third states courts, are analized in the light of the CJEU case law.

Keywords:

EU Law, Brussels Regime, lis pendens, choice of court agreements

REZUMAT

În 2010 Comisia Europeană a întocmit un raport privind aplicarea normelor Regulamentului Bruxelles I, așa cum este cerut de art. 73 al aceluiași Regulament.
Analiza Comisiei este însoţită de o serie de modificări necesare pentru o aplicare mai eficientă a Regulamentului prin care acesta să își atingă obiectivele, acela de a evita procedurile concurente și pronunţarea unor hotărâri ireconciliabile în cadrul Uniunii Europene și asigurarea liberei circulaţii a hotărârilor judecătorești în cadrul UE. Pe baza acestei propuneri din partea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul au adoptat noul Regulament Bruxelles Ia. Articolul de faţă prezintă și analizează modificările aduse în Secţiunea 9 a Regulamentului Bruxelles Ia, referitoare la normele de litispendenţă internaţională. Prezintă modul de funcţionare a mecanismului creat de Regulament atât cel aplicabil cât și cel existent anterior, pentru a scoate în evidenţă prevederile care au necesitat modificări și care a fost cauza acestor modificări. Totodată, pentru a arăta dacă schimbările aduse regimului Bruxelles sunt sau nu sunt suficiente. Schimbările cele mai importante, anume ale art. 31 alin. (2), referitoare la prioritatea acordului părţilor de alegere a forului asupra regulii generale de litispendenţă, respectiv a art. 33 privind posibilitatea instanţelor de a-și declina competenţa în favoarea instanţelor unui stat terţ sunt analizate cu referire la jurisprudenţa CJUE.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: