Limitări și conflicte de interese la numirea și în exercitarea mandatului de administrator al unei societăți comerciale

Numărul 12 Anul 2015
Revista Numărul 12 Anul 2015

ABSTRACT

Members of the board of directors or board of supervisors mandate bears legal limitations and possible statutory limitations in order to ensure a fair administration, in the company’s interest, as it is sees by the law and the shareholders. To prevent the tendency of putting the personal interest above the company’s one, the law sanctions not only general issues, but defines certain particular situations considered presumptive conflictual form the interest standpoint. Limits of the general mandate of administration differ a lot by the legal form of the company. As for the conflict of interests, can occur either at the nomination, either during the term of the mandate and, in this last case, they are attached to the decisional process, representation or making personal profits by using information obtained as a director of the company.
Because the perilousness of distorting the company’s operations by the conflict of interests is high, they were incriminated.

Keywords:

civil action, criminal action, directors, conflict of interests, limits of the mandate, general mandate, representation, special mandate

REZUMAT

Mandatul membrilor consiliului de administrație și al membrilor consiliului de supraveghere suportă limitări legale și posibil statutare pentru a asigura o gestiune corectă, în interesul societății, așa cum acesta este văzut de lege și de asociați.
Pentru a preveni tendința de a pune interesul personal înaintea interesului societar, legea nu se limitează la a sancționa la modul general acest lucru, ci definește o serie de situații particulare considerate ca fiind prezumtiv conflictuale din punct de vedere al intereselor. Limitările mandatului general de administrare diferă foarte mult în funcție de forma juridică a societății. Conflictele de interese, la rândul lor, pot apărea fie la desemnarea în funcție, fie pe parcursul exercitării mandatului și, în acest din urmă caz, ele sunt aferente procesului decizional, reprezentării sau prin obținerea unor profituri personale din folosirea informațiilor la care o persoană are acces în virtutea calității de membru al unui organ de administrare. Deoarece pericolul social al distorsionării operaţiunilor societății prin existența unor conflicte de interese este mare, acestea au fost incriminate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 441, art. 55, art. 70, art. 701, art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 82, art. 127, art. 143, art. 1441, art. 1443, art. 1444, art. 132, art. 150, art. 1539, art. 15315, art. 15317, art. 15322, art. 155, art. 1551, art. 193, art. 197, art. 272, art. 275; Legea nr. 297/2004, art. 2, art. 241, art. 254, art. 246, art. 277; C. civ. art. 209, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, art. 1303, art. 1309, art. 1385, art. 1527, art. 1914, art. 2013, art. 2016, art. 2017
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: