Jurisprudenţă comentată a C.N.S.C. Preţurile preluate copy paste de pe un site și justificarea preţului aparent neobișnuit de scăzut în achiziţiile publice

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The Romanian National Council for Solving Complaints confirms that the mere submission of an e-mail without any identifi cation data does not account for a conclusive proof to justify an abnormally low tender. In a similar vein, a mere sworn statement from the bidder mentioning a discount received from the producer without any other proof should be disregarded by the contracting entity.
Furthermore, if the producer in question even expressly confirms the absence of any contractual relationship with the fi rst-ranked tenderer, the contracting entity shall declare the tender non-compliant. An economical justification of the price included in the offer by taking copy-paste the prices from a producer’s website fails to demonstrate the soundness of the technical, economic, or legal assumptions or practices underlying the tender. The decision issued by the Romanian National Council for Solving Complaints underlines once again the difficulties that contracting entities face knowing the prices on the market. Yet, where a public buyer receives an offer that is lower with 55% than the estimated value, the contracting entity should thoroughly assess all the supporting documents in order to ensure a level playing field.

Keywords:

public procurement, abnormally low tenderer, request for clarifications, sufficient evidence, tender priced at 0

REZUMAT

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor confirmă că depunerea unui simplu e-mail fără datele de identificare nu reprezintă o dovadă concludentă pentru a justifica o ofertă cu un preţ aparent neobișnuit de scăzut. În mod similar, o simplă declaraţie a ofertantului că acesta beneficiază de un discount de la producător fără nicio altă justificare nu ar trebui acceptată de către entitatea contractantă.
Mai mult, dacă producătorul respectiv chiar declară în mod expres că nu are relaţii contractuale cu ofertantul clasat pe locul întâi, entitatea contractantă trebuie să declare oferta ca fiind neconformă. Fundamentarea economică a preţurilor prin preluarea copy-paste a preţurilor de pe site-ul unui producător nu demonstrează viabilitatea practicilor sau a ipotezelor tehnice, economice sau juridice care stau la baza ofertei. Decizia emisă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor arată încă o dată cât de dificil este pentru entităţile contractante să cunoască preţurile pieţei. Cu toate acestea, când entitatea contractantă primește o ofertă cu un preţ mai redus cu 55% faţă de valoarea estimată a contractului, ar trebui să evalueze toate documentele primite cu atenţie pentru a asigura o concurenţă echitabilă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 99/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: