Introducere în probleme de etică privind arbitrii și avocații în arbitrajul internațional

Numărul 1 Anul 2016
Revista Numărul 1 Anul 2016

ABSTRACT

In the arbitral proceedings particular ethical issues concerning conflicts of interest of the legal representatives of the parties could occur. The purpose of this article is to identify some aspects of ethical issues codification and possible standardization concerning arbitrators and lawyers and the arbitrators’ authority to investigate the current state of the arbitral tribunals and arbitral institutions to sanction misconduct in the conduct of the lawyers in case of conflicts of interest.
The parties have a fundamental right to choose their legal representative and at the same time the right to an independent and impartial arbitral tribunal, therefore the potential dual role played by an arbitrator who may serve also as a lawyer in another case that raises similar legal issues is a delicate subject and increasingly debated topic requiring attention and thus it deserves comments.
There are no express provisions to dispose of the matter, only recommendation tools to serve as guidelines, so they have no binding effect as long as the parties do not expressly agree on them.

Keywords:

international arbitration, arbitrator, lawyer, parties’ representatives, guidelines, conflicts of interest

REZUMAT

În probleme specifice de etică, în cadrul procedurilor arbitrale ar putea avea loc conflicte de interese în legătură cu reprezentanții legali ai părților. Scopul prezentului articol este de a identifica câteva aspecte legate de codificarea problemelor de etică privind arbitrii și avocații și a investiga starea actuală a autorității tribunalelor arbitrale și instituțiilor arbitrale de a sancționa o abatere în conduita avocatului, în caz de conflict de interese.
Părțile au dreptul fundamental de a alege reprezentantul legal și în același timp dreptul la un tribunal independent și imparțial, prin urmare, potențialul rol dublu jucat de un arbitru care poate avea și calitate de avocat într-un caz ce ridică Introducere în probleme de etică privind arbitrii și avocații în arbitrajul internațional probleme juridice similare este un subiect delicat și din ce în ce mai dezbătut, ce necesită multă atenție și merită menționat.
Nu există prevederi exprese care să dispună asupra subiectului în discuție, numai instrumente legislative cu rol de ghid, deci care nu au niciun efect obligatoriu atâta timp cât părțile nu sunt de acord asupra lor.

Legislaţie relevantă: Cod de procedură civilă, art. 562, art. 565
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: