Întreprinderea – un concept distonant

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

The Civil Code took over the „undertaking” concept, a specific feature of the Commercial Law, and extended its application to the activities of any „professional”, without taking into consideration the lucrative or non-lucrative nature of these activities; unfortunately, neither of these two concepts do not enjoy an extensive regulation under the Romanian law, their legal outline being construed, mainly, through doctrine and case law. Under the Romanian law the undertaking is construed either as an organized activity – according to the Civil Code, either as an entity – by the law applicable în restricted fields of activity. More, sometimes, the Civil Code prefers to use, instead of the undertaking defined concept, imprecise and ambiguous collocations as professional activity or the exercise of an authorized profession. Consequently the Civil Code is promoting a disharmonic concept that does not fit în a balanced construction. This presentation aims to reveal the coordinates of this dissonance and to provide for some specific answers.

Keywords:

undertaking, professional, professional activity

REZUMAT

Codul civil a preluat conceptul de întreprindere, propriu dreptului comercial şi a extins aplicarea acestuia în sfera activităților profesionistului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu o activitate lucrativă; din păcate, niciunul dintre aceste două concepte nu se bucură de o reglementare extinsă în legea română, configurația lor juridică fiind determinată mai ales pe cale doctrinară și jurisprudențială. În legea română, întreprinderea este plasată conceptual între activitate – în Codul civil și entitate – în legislația specială, noțiuni, cel puțin aparent, discordante. Mai mult, uneori, Codul civil pare a prefera în locul noțiunii – definite – de întreprindere, sintagme imprecis delimitate și susceptibile să provoace confuzii: activitate profesională sau exercitarea unei activități autorizate. În aceste condiții, conceptul de întreprindere pare a fi unul dizarmonic, care nu se integrează într-o construcție echilibrată. Acest studiu urmărește să releve coordonatele acestui dezacord legislativ și să ofere unele răspunsuri.

Legislaţie relevantă: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, art. 101102 și urm.; C. civ., art. 3
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: