Între condiţie și termen: art. 1.420 C. civ.

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

Art. 1.420 is part of the texts that Civil Code of 2009 did not take from the old Code. The text allows – in the case of an event considered by the parties as a term, but being an event, however not realized – that the provisions of chapter dedicated by the Civil Code to the term as a modality of the civil legal act to become applicable.
The present study includes, in its first part, an analysis of the substantial aspects relevant to the implementation of the provisions of art. 1420 Civil Code. The emphasis is on the application, when the event of condition-term type accurs, of provisions provided by the Civil Code in the matter of term. It is interesting to note that not all these provisions are really applicable to the event referred to in art. 1420 C. civ. Equally interesting is that provisions stipulated related condition could be applied to the condition-term event.
The second part of the study represents a research on ways to exploit the same provisions in the different procedures, judicial or non-judicial, regulated by the Code of civil procedure, but also in special laws, such as Law no. 85/2014 on insolvency prevention procedures and on insolvency proceedings.

Keywords:

term, condition, art. 1420 Civil Code

REZUMAT

Art. 1.420 face parte dintre textele pe care Codul civil din 2009 nu le-a preluat din vechiul Cod. Textul permite, în cazul unui eveniment considerat de părţi ca fiind un termen, dar un eveniment, totuși, nerealizat, să devină aplicabile dispoziţiile prezente în capitolul dedicat de Codul civil termenului ca modalitate a actului juridic civil.
Studiul de faţă cuprinde, în prima sa parte, o analiză consacrată aspectelor de ordin substanţial relevante pentru punerea în practică a dispoziţiilor art. 1.420 C. civ.
Accentul este pus pe aplicarea, la evenimentul de tip condiţie-termen, a unor dispoziţii prevăzute de Codul civil în materie de termen, fiind interesat de observat că nu toate aceste dispoziţii sunt cu adevărat aplicabile evenimentului la care se referă art. 1.420 C. civ. La fel de interesant este și aspectul că pot fi identificate și dispoziţii prevăzute lege în materia condiţiei care merită aplicate evenimentului de tip condiţie-termen.
Partea a doua a studiului constituie o cercetare privind modalităţi de valorificare a acelorași dispoziţii în diferitele proceduri, judiciare ori non-judiciare, reglementate de Codul de procedură civilă, dar și în legi speciale, precum Legea nr. 85/2014 a procedurilor de prevenire a insolvenţei și a procedurilor de insolvenţă.

Legislaţie relevantă: C. civ., art 1420
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: