Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Numărul 2 Anul 2017
Revista Numărul 2 Anul 2017

ABSTRACT

The interpretation and application of the European Union law, including the caselaw of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confidentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specificity of the legal order of the European Union and of the International commercial arbitration. This article aims to illustrate the interpretation and application of the European Union law by the International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry as it emerges from the recent arbitration awards.

Keywords:

international commercial arbitration; International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry; Romania; arbitration; case law; interpretation of European Union law; application of European Union law

REZUMAT

Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de către instanţele arbitrale este un subiect puţin abordat pe de o parte ca urmare a confidenţialităţii sentinţelor arbitrale şi pe de altă parte datorită specificului ordinii juridice a Uniunii Europene şi a arbitrajului comercial internaţional. Prezentul articol îşi propune să exemplifice interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României aşa cum rezultă din sentinţe arbitrale pronunţate recent.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 541
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: