Incidenţa principiului termenului rezonabil în materia colectării creanţelor fiscale

Numărul 4 Anul 2012
Revista Numărul 4 Anul 2012

ABSTRACT

By two decisions of 29 March 2012, the Court of Justice of the European Union decided on the conflict between the principle of reasonable time and that of the effectiveness of collecting direct taxes and VAT. The winner, in terms of scoring, was the principle of reasonable time which prevails due to the incapacity of administrative authorities and courts to manage the collection of taxes and duties in an efficient manner.
These decisions are meant to draw the attention of fiscal authorities and courts as well, with regard to an entrenched practice by which the contestations are decided upon by means of a new verification (although the existence of supplementary information is not motivated), or the actions are decided upon by disposing the reconsideration of the administrative contestation, although the court of administrative and fiscal dispute has full jurisdiction with regard to adjudicating on the legality of the contested acts and to finding a solution in the case.

Keywords:

Court of Justice of the European Union, principle of reasonable time, collection of taxes and duties, administrative contestation

REZUMAT

Prin două decizii din 29 martie 2012, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis cu privire la conflictul dintre principiul timpului rezonabil și cel al eficienței colectării directe taxe si TVA. Câștigătorul, din punct de vedere al punctajului, a fost principiul timpului rezonabil care prevalează din cauza incapacităţii autorităţilor administrative şi instanţelor judecătoreşti de a gestiona colectarea impozitelor și îndatoririle într-o manieră eficientă.
Aceste decizii sunt menite să atragă atenția autorităților fiscale și a instanțelor, de asemenea, cu privire la o practică înrădăcinată prin care contestațiile sunt decise prin intermediul unei noi verificări (deși existența unor informații suplimentare nu este motivată) sau acțiunile se hotărăsc prin dispunerea reexaminării contestației administrative, deşi instanţa de contencios administrativ şi fiscal are competenţă deplină cu privire la legalitatea actelor atacate și găsirea unei soluții în cauză.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România