Inadecvarea instrumentelor politicii de concurenţă în lumea digitală și perspective privind riscurile inteligenţei artificiale

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

Competition policy can provide revealing insights on how market regulation can quickly become obsolete, or otherwise inadequate, when confronted with rapid technological change. This failure to keep up with new business models in the digital realm, demonstrates that even the most sophisticated and adaptive regulatory tools may succumb to the extreme dynamics, in terms of incentives and adoption, that the most revolutionary technologies naturally exhibit. Artificial Intelligence (AI) promises to be one of the most important technological advancements in human history, while at the same time carrying significant risks for our civilization.
The nature of this technology, including the supreme strategic advantages that it promises, generate such an extreme dynamic that many experts describe it by using the mythological figure of Moloch, which otherwise describes a game theory negative outcome equivalent to a Nash equilibrium. This article provides a cautious take on AI safety issues and a pessimistic view on state capacity to have an adequate preventive stance. This time, as in the case of other dangerous technologies, cooperation rather than competition, is the key to overcome the risks and extract the benefits for future generations, without compromising the fate of our civilization.

Keywords:

artificial intelligence, alignment problem, competition, cooperation, digital markets, Moloch, Nash equilibrium, safety.

REZUMAT

Politica în domeniul concurenţei poate oferi informaţii revelatoare cu privire la modul în care reglementarea pieţei poate deveni rapid depășită sau cel puţin inadecvată, atunci când se confruntă cu schimbări tehnologice rapide. Acest eșec de a ţine pasul cu noile modele de afaceri din domeniul digital, demonstrează că până și cele mai sofisticate și adaptabile instrumente de reglementare pot ceda dinamicii extreme, în termeni de motivaţie și viteză de adopţie, pe care cele mai revoluţionare tehnologii o prezintă în mod natural. Inteligenţa artificială (IA) promite să fie unul dintre cele mai importante progrese tehnologice din istoria omenirii, prezentând în același timp riscuri semnificative pentru civilizaţia noastră.
Natura acestei tehnologii, inclusiv avantajele strategice supreme pe care le promite, generează o dinamică atât de accentuată încât mulţi experţi o descriu folosind figura mitologică a lui Moloh, care descrie în general o situaţie negativă din teoria jocurilor, echivalentă cu un echilibru Nash. Acest articol oferă o abordare prudentă a problemelor de siguranţă IA și o viziune pesimistă asupra capacităţii statului de a avea o poziţie preventivă adecvată. De data aceasta, ca și în cazul altor tehnologii periculoase, cooperarea, mai degrabă decât concurenţa, reprezintă cheia pentru a depăși riscurile și a extrage beneficiile pentru generaţiile viitoare, fără a compromite soarta civilizaţiei noastre.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: