Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

The preliminary ruling references made by Romanian courts or the refusal to make a reference are elements of the judicial relationship between the national courts and the Court of Justice of the European Union, according to art. 267 TFEU. The article analyses the reference for a preliminary ruling made by the Court of Appeal from Cluj (C-201/14, Bara and Others). The purpose of this article is to highlight the importance of applying and interpreting the European Union rules on personal data protection at national level.

Keywords:

C-201/14, Bara and others, art. 267 TFEU, national courts, Romania, Europaen Court of Justice, data protection

REZUMAT

Trimiterile preliminare formulate de instanţe din România sau refuzul formulării unei trimiteri sunt elemente ale relației jurisdicţionale între instanţe şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit art. 267 TFUE. Articolul prezintă trimiterea preliminară formulată de Curtea de Apel din Cluj (C-201/14, Bara şi alţii). Scopul acestui articol este de a sublinia importanța aplicării și interpretării reglementărilor europene în materia protecției datelor cu caracter personal, la nivel naţional.

Legislaţie relevantă: Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, art. 267; Directiva 95/46/CE, art. 10, art. 11, art. 13; Cauza C-201/14 Bara și alții contra României;
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: