Impactul procesului penal asupra insolvenței. Efectele măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal asupra procedurii insolvenței

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The article analyzes the different way in which the Romanian courts, courts and courts of appeal, vested with the judging of the appeals against the measures of the administrator/judicial liquidator regarding the procedures of valorisation of the assets in the insolvency procedure, have solved these types of cases. Until a disassociation of this problem of law realized, according to art. 519-521 of Code of Civil Procedure, by the High Court of Cassation and Justice, the study proposes a working variant for practitioners and doctrines.

Keywords:

insolvency vs criminal, insurance measures in the criminal process on the assets of the insolvent debtor, suspension of the liquidation procedure, extent of unavailability of the seized asset

REZUMAT

Articolul analizează modul diferit în care instanțele judecătorești din România, tribunale și curți de apel, învestite cu judecarea contestațiilor împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar referitoare la procedurile de valorificare a bunurilor în procedura insolvenței, au soluționat aceste tipuri de cauze. Până la o dezlegare a acestei probleme de drept realizată, potrivit art. 519‑521 din C. pr. civ., de Înalta Curte de Casație și Justiție, studiul propune o variantă de lucru pentru practicieni și doctrinari.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2014, art. 91, art. 102, art. 154-158; C. pr. civ., art. 249

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: