Impactul principiilor generale ale dreptului comunitar asupra materiei fiscale

Numărul 11 Anul 2013
Autor Dan DASCĂLU
Revista Numărul 11 Anul 2013

ABSTRACT

The article approaches the impact of the general principles of European law on tax matters starting with the origin of this notion in the case law of European Court of Justice; the article also analyses the content and classification of general principles with focus on the most important of these that can be applicable on tax matters. Furthermore, the author’s personal comments on the application of these principles by national courts in Romania are presented.

Keywords:

general principles, European law, tax matters

REZUMAT

Articolul abordează impactul principiilor generale ale dreptului comunitar asupra materiei fiscale, pornind de la geneza acestei noţiuni în jurisprudenţa Curţi de Justiţie a Uniunii Europene; sunt analizate apoi conţinutul şi clasificarea principiilor generale cu accent pe cele mai importante dintre acestea care pot fi incidente în materia fiscală. De asemenea, sunt prezentate comentariile personale ale autorului asupra aplicării acestor principii de către instanţele naţionale din România.

Legislaţie relevantă:

Codul fiscal

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: