Impactul noilor tehnologii în funcţionarea societăţilor pe acţiuni

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

The most important event in the life of a joint stock company is the general meeting of shareholders, be it either ordinary or extraordinary, a meeting in which the shareholders establish, by vote, the direction of the development course of its activity. Traditionally, the expression of the vote in the general meeting was done within the organized framework of the meeting by expressing it directly or through a representative. The evolution of society in general, naturally reflected also in the evolution of joint stock companies, has led to the expression of the vote in the general meetings through new technologies as well, electronic voting thus being presently regulated and used as a means to express a vote.


Keywords:

joint stock company, general meeting of shareholders, vote, electronic voting.

REZUMAT

Evenimentul cel mai important în viaţa unei societăţi pe acţiuni este adunarea
generală a acţionarilor, fie ea ordinară sau extraordinară, adunare în cadrul căreia acţionarii imprimă, prin forţa votului, direcţia de dezvoltare a activităţii acesteia.
În mod tradiţional exprimarea votului în cadrul adunării generale se realiza în cadrul organizat al adunării prin exprimarea acestuia în mod direct sau prin reprezentant.
Evoluţia societăţii în general, reflectată în mod natural și în evoluţia societăţilor
pe acţiuni, a condus la exprimarea votului în cadrul adunărilor generale și prin
intermediul noilor tehnologii, ajungând astfel la reglementarea și utilizarea votului electronic.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: