Impactul inflaţiei asupra băncilor

Numărul 1 Anul 2023
Autor Silviu CERNA
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

The present study presents, in the first part, three possible inflationary scenarios in the Romanian economy; in the second part, the implications of these scenarios on the banking sector are analyzed; finally, the third part suggests some actions for banks and policy makers.

Keywords:

Banking sector; inflation; monetary policies.

REZUMAT

Studiul de faţă prezintă, în prima parte, trei posibile scenarii inflaţioniste în economia din România; în partea a doua, se analizează implicaţiile acestor scenarii asupra sectorului bancar; în fine, în partea a treia se sugerează unele acţiuni pentru băncile și factorii de decizie politică.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: