Impactul Deciziei ÎCCJ nr. 21/2020 asupra creanţelor fi scale pentru care dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale s-a prescris

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

In interpreting of the provisions of the Old Fiscal Procedure Code, the Supreme Court ruled that the 5 year – prescription period is not calculated starting with 1st January of the year in which there is an obligation for taxpayers to fi le the tax return for this tax, as sometimes interpreted the fiscal body, but from 1st January of the year in which the basis for taxation of the profit tax was established.
This article presents an analysis of the effects of Decision no. 21/2020 pronounced in the interest of coherent interpretation on the fiscal obligations for which the prescription period has been fulfilled, pending in the fiscal administration procedure and /or is pending before the courts.
For a complete analysis, we will first deal with the general aspects regarding the birth and settlement of the tax claims and in the second part we will address aspects of the legal regime of the appeals in the interests of the law and the effects of the decision in this procedure on the passivity of the tax authority to establish tax obligations within the express term established by the legislator.

Keywords:

prescription, right of establishment, tax receivables, declaration of taxation, appeals in the interests of the law, opposability

REZUMAT

În interpretarea prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a statuat cu caracter general obligatoriu că termenul de prescripţie de 5 ani nu se calculează de la 1 ianuarie a anului în care există obligaţia contribuabililor de a depune declaraţia fiscală anuală aferentă acestui impozit, așa cum uneori a interpretat organul fiscal, ci de la 1 ianuarie a anului în care s-a constituit baza de impunere a impozitului pe profit.
Articolul de faţă reprezintă o primă analiză a efectelor Deciziei nr. 21/2020 pronunţată în vederea interpretării și aplicării legii asupra obligaţiilor fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie, pendinte în procedura de administrare fiscală și/sau care se afl ă pe rolul instanţelor de judecată.
În prima parte vom aborda aspecte generale privind nașterea și stabilirea creanţelor fiscale, urmând ca în partea a doua să abordăm regimul juridic al recursului în interesul legii și efectele deciziei pronunţate în această procedură asupra pasivităţii organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale în termenul expres stabilit de legiuitor.

Legislaţie relevantă: C. pr. fi sc., art. 22, art. 110, art. 215
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: