Globalizarea democraţiei vs. democraţia globalizării. Semnătura electronică –condiţie ad validitatem sau ad probationem în contractele electronice?

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

Democracy is the only political current that has become unanimously accepted
and is a way of life desired by most people around the world, at least that is the perception of the majority living in areas recognized as being led by democratic governments. The globalization of democracy is the current desideratum of the development of society and the contemporary world is in a continuous transformation due to the advancement of new technologies and digitalization.
The explanation of the meanings of the phrases globalization of democracy and democracy of globalization as well as the comparative analysis of the two concepts has been developed in previous works, for which we propose the analysis of the concept of electronic signature and its impact on the contemporary world.
It is very important to calibrate the concepts of law to the new world order so that economic relations take place in real time, but under the legal order necessary for partnerships created to last in time. The electronic signature is one of the most important components of the legal order and it is important to understand the novelty aspects that it brings in domestic and international (globalizing) legal relations.

Keywords:

electronic signature, democracy of globalization, globalization of democracy.

REZUMAT

Democraţia este singurul curent politic care a devenit unanim acceptat și este un mod de viaţă dorit de majoritatea oamenilor din întreaga lume, cel puţin aceasta este percepţia majorităţii care trăiesc în zone recunoscute ca fiind conduse de guverne democratice. Globalizarea democraţiei este dezideratul actual al dezvoltării societăţii, iar lumea contemporană se află într-o continuă transformare datorită progresului noilor tehnologii și digitalizării. Explicarea semnificaţiilor sintagmelor globalizarea democraţiei și democraţia globalizării precum și analiza comparativă a celor două concepte au fost dezvoltate în lucrări anterioare, pentru care propunem analiza conceptului de semnătură electronică și impactul acestuia asupra lumii contemporane.
Este foarte important să calibrăm conceptele de drept la noua ordine mondială, astfel încât relaţiile economice să se desfășoare în timp real, dar sub ordinea juridică necesară pentru ca parteneriatele create să reziste în timp. Semnătura electronică este una dintre cele mai importante componente ale ordinii juridice și este important să înţelegem aspectele de noutate pe care le aduce în relaţiile juridice interne și internaţionale (globalizate).

Legislaţie relevantă: Regulamentului (UE) 910/2014; C. civ., art. 1178, art. 1245; Legea nr. 455/2001, art. 5, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România