Funcţia de garanţie a contractului de factoring

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The popularity of the factoring means that the atypical contract can no longer be called just a marginal financial service, but a significant element of the short-term financing instruments.
It can be compared to several types of regulated contracts or can be considered as related legal institution: sale, lending, forfeting, but first of all, it’s separation from the debt assignment agreements is the most relevant.
The factoring contract is a way of crediting commercial relations, subjected to some risks of collecting the value of the receivables. Among the functions granted by legal notions and the opinions of specialists, the short-term lending function is the most common function performed by the contract, in addition to the payment and guarantee function.

Keywords:

factoring contract, commercial relations, payment, guarantee.

REZUMAT

Popularitatea factoringului face că respectivul contract atipic nu mai poate fi numit doar un serviciu financiar marginal, ci un element semnificativ al instrumentelor de finanţare pe termen scurt.
Poate fi comparat cu mai multe tipuri de contracte cunoscute sau pot fi luate în considerare ca instituţii juridice conexe: vânzarea, creditare, forfetare, dar în primul rând separarea sa de cesiunea de creanţă este cea mai relevantă.
Contractul de factoring constituie o modalitate de creditare a relaţiilor comerciale, supuse unor riscuri de încasare a contravalorii creanţelor. Printre funcţiile acordate de noţiuni legale și opiniile specialiștilor, funcţia de creditare pe termen scurt, este cea mai des întâlnită, pe lângă funcţia de plată și cea de garanţie.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1168
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România