Forum Shopping Revisited: un scenariu încă posibil în acţiunile în despăgubire pentru prejudiciile generate de cartelurile transfrontaliere

Numărul 5 Anul 2015
Revista Numărul 5 Anul 2015

ABSTRACT

This article aims to reassess the practice of forum-shopping in transnational cartel damages actions, which has been consistently criticized by EU bodies. In the view of EU bodies, the heterogeneity of the national rules governing actions for damages affects the substantive effectiveness of the right to compensation that derive from the TFEU. Such an attitude stems more from rhetoric of prejudice than from an objective consideration of forum shopping, which designates the plaintiff’s opportunistic choice of forum. Using empirical analysis, we shall provide a realistic picture of the governing conditions that entail forum shopping in transnational cartel damages actions. We aim to demonstrate that the new normative frame of the antitrust damages actions does not curtail forum shopping, despite the EU bodies’ aim to reduce such a phenomenon.

Keywords:

forum shopping, antitrust damages actions, transnational cartels

REZUMAT

Prin această lucrare urmărim să reevaluăm practica forum shopping-ului în acţiunile în despăgubire pentru prejudiciile generate de cartelurile transnaţionale, practică ce a fost în mod substanţial condamnată de instituţiile Uniunii Europene.
În viziunea acestora, eterogenitatea normelor naţionale care guvernează acţiunile în despăgubire rezultate din încălcarea normelor de dreptul concurenţei aduce atingere dreptului la despăgubiri ce derivă din TFUE. O astfel de abordare este mai degrabă centrată pe retorica prejudiciului decât pe o considerare obiectivă a fenomenului de forum shopping, fenomen ce conotează o alegere oportunistă a forumului. Folosind o analiză preponderent empirică, ne propunem să oferim o imagine realistă a condiţiilor care guvernează forum shopping-ul în acţiunile în despăgubire pentru prejudiciile generate de cartelurile transnaţionale. La finalul demersului analitic urmărim să demonstrăm că noul cadru normativ al acţiunilor în despăgubire rezultate din încălcarea normelor de dreptul concurenţei nu este în măsură să limiteze practicarea forum shopping-ului, în ciuda obiectivului instituţiilor UE de a reduce acest fenomen.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2014/104/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: