Forma proiectului de fuziune sau divizare

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Practice and much of the doctrine present the document of merger or division as an authenticated one, which is a mistake. Firstly, the document is not the decision of the general assembly, and this, as negotium juris, is not a legal act but a sui generis act. Secondly, the document is the plan of merger or division, which is then subject to approval by the general assembly or assemblies. Unfortunately, the mistake is based on the legislation itself, primary and tertiary, legislation which is strongly contrary to European one in this area.

Keywords:

fusion, division, authentic act, sui generis act.

REZUMAT

Practica și o mare parte a doctrinei prezintă actul de fuziune sau de divizare ca pe un act autentic, ceea ce este o greșeală. În primul rând că, actul nu este hotărârea adunării generale, iar aceasta, ca negotium juris, nu este un act juridic, ci un act sui generis. În al doilea rând, actul este proiectul de fuziune sau de divizare, care, apoi, este supus aprobării adunării sau adunărilor generale. Din păcate, greșeala are ca fundament însăși legislaţia, primară și terţiară, legislaţie ce contravine puternic cu legislaţia europeană în materie.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 204, art. 291; C. civ., art. 242
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: