Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Concursul dintre atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 și deciziile de atragere a răspunderii solidare emise de organul fiscal din perspectiva regulii non bis in idem

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Analysis of the judicial practice regarding the liability of the insolvent Debtor’s management bodies. The concurrence between the attraction of the director’s liability under the terms of art. 169 of Law no. 85/2014 and the fiscal decisions implying the director’s joint and several liability for fiscal debts.

Keywords:

action for the liability of the administrator, art. 169 of Law no. 85/2014, debtor, trustee in bankruptcy, managers of the company in debt who are guilty for the emergence or increase of the insolvency situation, fictitious accounting, coercing the defendant into paying the debts of the company in debt.

REZUMAT

Examen al practicii judiciare în materia atragerii răspunderii organelor de conducere ale debitoarei aflate în încetare de plăţi. Concursul dintre atragerea răspunderii administratorului în condiţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014 și deciziile de atragere a răspunderii solidare emise de organul fiscal.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 169
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: