Evoluții legislative relevante în utilizarea instrumentelor și proceselor digitale în materia dreptului societar

Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

Increasing the transparency of business activities, digitalisation of cross‑border public services and facilitating the access of companies, especially SMEs, to cross‑border operations are only some of the objectives of the integrated and digital Single Market at EU level. In the Communication An SME Strategy for a sustainable and digital Europe, the European Commission announced the need to assess the introduction of additional measures in the area of Company Law. There is no doubt that technological developments have imposed substantial changes in the interaction that takes place within companies, between companies and business registers, with digital tools ensuring continuity of operations even in difficult contexts such as the Covid‑19 pandemic.
The need to provide transparent access to the data stored by business registers, to facilitate the circulation of this data and the confidence that this data can be used in cross‑border legal proceedings or before the competent authorities of other EU Member States has led to the launch of a new legislative proposal at EU level, even though the period since the most recent EU intervention in the field of Company Law is relatively short and we have in mind here Directive (EU) 2019/1151 on the use of digital tools and processes in the context of company law.
The proposal we are talking about – the Directive amending Directives 2009/102/EC and (EU) 2017/1132 as regards extending and further improving the use of digital tools and processes in the area of Company Law –, launched on 29 March 2023, was included in the European Commission’s work programme for 2023 as a key instrument under the objective „A Europe fit for the digital age”. The aim of the study is to compare the proposal with other existing EU Company Law rules and also to examine the complementarity with other relevant initiatives in the field of digitalisation, currently under consideration at EU level.

Keywords:

digital tools in Company Law, access to data, cross‑border subsidiaries and branches, reliability of business register data.

REZUMAT

Creșterea transparenței activităților mediului de afaceri, digitalizarea serviciilor publice transfrontaliere și facilitarea accesului societăților, în special al IMM‑urilor la operațiunile transfrontaliere, reprezintă numai câteva dintre obiectivele pieței unice integrate și digitalizate la nivelul Uniunii Europene. În cadrul comunicării “O strategie pentru IMM‑uri pentru o Europă sustenabilă și digitală”, Comisia Europeană antama necesitatea evaluării introducerii unor măsuri suplimentare în domeniul dreptului societar. Fără niciun dubiu, evoluțiile tehnologiei au impus modificări substanțiale în interacțiunea ce are loc în cadrul societăților comerciale, între acestea și registrele comerțului, instrumentele digitale asigurând continuitatea operațiunilor chiar și în contexte dificile cum a fost cel al pandemiei de Covid‑19.
Necesitatea furnizării unui acces transparent la datele stocate de registrele comerțului, fluidizarea circulației acestor date, dar și încrederea că acestea vor putea fi utilizate inclusiv în cadrul unor proceduri judiciare transfrontaliere sau în fața autorităților competente din alte State Membre UE, au determinat lansarea unei noi propuneri legislative la nivelul Uniunii Europene deși perioada scursă de la cea mai recentă intervenție unională în materia dreptului societar este relativ scurtă și avem în vedere aici Directiva (UE) 2019/1151 ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale. Propunerea despre care facem vorbire – Directiva de modificare a Directivelor 2009/102/CE și (UE) 2017/1132 în ceea ce privește extinderea și îmbunătățirea suplimentară a utilizării instrumentelor și proceselor digitale în domeniul dreptului societăților comerciale, lansată la 29 martie 2023, a figurat în programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2023 ca instrument cheie subsumat obiectivului „O Europă pregătită pentru era digitală”.
Scopul studiului este de a parcurge propunerea prin comparație cu reglementările europene din materia dreptului societăților și de asemenea, de a examina complementaritatea cu alte inițiative relevante din domeniul digitalizării, aflate în curs de analiză la nivelul Uniunii Europene.

Legislaţie relevantă: Directiva 2009/102/CE, Directiva (UE) 2017/1132, Directiva (UE) 2019/1151
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: