Evoluţia impozitului pe succesiuni în România

Numărul 10 Anul 2015
Revista Numărul 10 Anul 2015

ABSTRACT

A new element that also appeared in matters of Romanian citizens succession is the implementation of Regulation (EU ) no. 650/2012. Although the applicable law should apply to the inheritance as a whole, however, certain issues such as inheritance tax , have been excluded from the scope. Through this article we want to bring back the attention of the Romanian legal environment the succession duties, while pointing out the main stages that marked its introduction and evolution over nearly a century and a half in Romania, thus provinding to the Romanian legislator a historical perspective on the assumption of opting for the reintroduction of a genuine inheritance tax.

Keywords:

successions, inheritance, tax on legacies, class of heirs, surviving spouse, convention for the avoidance of double taxation

REZUMAT

Un element de noutate apărut inclusiv în materia succesiunilor cetăţenilor români este punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 650/2012. Deşi legea aplicabilă ar trebui să se aplice moştenirii în ansamblu său, totuşi anumite aspecte, precum impozitarea succesiunilor, au fost excluse din domeniul de aplicare. Prin acest articol dorim a readuce în atenţia mediului juridic românesc impozitul pe succesiuni, punctând totodată principalele etape ce au marcat introducerea şi evoluţia acestuia pe parcursul a aproape un secol şi jumătate în România, oferind astfel legiuitorului român o perspectivă istorică în ipoteza în care s-ar opta în sensul reintroducerii unui veritabil impozit pe succesiuni.

Legislaţie relevantă: Codul fiscal, art. 771 alin. (3)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: