Efectele erga omnes ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate în acţiunile în eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard de consum

Numărul 7 Anul 2013
Revista Numărul 7 Anul 2013

ABSTRACT

The paper analyses the new collective actions for elimination of unfair terms from consumer contracts with regard to the effects of the judgments rendered in these cases. The judicial instruments for correcting unfair terms from standard contracts create an incomplete mechanism which produces an improper erga omnes effect.
In the context of postponing this regulation, a legislative intervention is required for optimizing judgments’ effects.

Keywords:

standard contract; consumer contract; standard terms; unfair terms; collective action.

REZUMAT

Studiul analizează noile acţiuni colective în eliminarea clauzelor abuzive din contractele de consum din perspectiva efectelor pe care le produc hotărârile judecătoreşti pronunţate în aceste procese. Instrumentele judiciare de corecţie a contractelor standard conţinând clauze abuzive creează un mecanism incomplet care generează un efect erga omnes deficitar. În contextul amânării aplicării acestei reglementări, o intervenţie legislativă care să optimizeze efectele hotărârilor judecătoreşti este necesară.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: