Dovada socială și rolul ei în sfera judiciară

Numărul 5 Anul 2023
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

Being convinced does not mean defeating your criticism, reason and free will. Being convinced does not mean giving in to the insistence of the one who wants to be convincing. To be convinced means, simply, to find bridges between the thesis proposed to you and two types of interests – the personal and the general ones. The principle of social proof, theorized and popularized by Professor Robert Cialdini, explains why these bridges exist and how they can unite even the most distant argumentative shores. Based on studies and statistics, the principle of social proof helps us understand why, when and how persuasion works.

Keywords:

social proof, principles of persuasion, influence.

REZUMAT

A te lăsa convins nu înseamnă a îți fi înfrânte critica, rațiunea și liberul arbitru. A te lăsa convins nu înseamnă a ceda insistențelor celui ce se vrea a fi convingător. A te lăsa convins înseamnă, pur și simplu, a găsi punți de legătură între teza ce îți este propusă și două tipuri de interese – cel personal și cel general. Principiul dovezii sociale, teoretizat și popularizat de profesorul Robert Cialdini, explică de ce există aceste punți și cum pot ele să unească chiar și cele mai îndepărtate țărmuri argumentative. Fiind întemeiat pe studii și statistici, principiul dovezii sociale ne ajută să înțelegem de ce, când și cum funcționează persuasiunea.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: