Direcții de unificare a practicii judiciare naționale în materia cererilor consumatorilor fundamentate pe clauzele abuzive din contractele de credit bancar, în lumina deciziilor CJUE

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

The concern of the European and national legislators for consumer protection is due to the fragile position it occupies in a credit agreement. The role of the CJEU is to establish a unitary standard for the interpretation of the provisions of Directive no 1993/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, applicable in all Member States, but it is for the national courts to verify whether a clause contrary to the requirement of good faith, causes a significant imbalance between the rights and obligations of the parties resulting from that contract to the detriment of the consumer.
The application of the guidance given through the CJEU decisions by the courts of the Member States depends upon the degree of implementation of the Directive in national legislation. The main issues that generated controversy are the following: qualifying the abusive nature of a clause; identifying the nature of the applicable sanction, determining the legal regime applicable to that sanction, in particular the issue of prescription; assessing the extinctive effects of removing the abusive clause; determining the degree of intervention of the court in the content of the contract.

Keywords:

consumer, abusive clause, credit contract, nullity, unpredictability

REZUMAT

Preocuparea legiuitorului european și mai apoi a celui național de ocrotire a consumatorului se datorează poziției fragile pe care acesta o ocupă într-un contract de credit. Rolul CJUE este acela de a stabili un standard unitar de interpretare a prevederilor Directivei nr. 1993/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, aplicabil în toate statele membre, însă instanțelor naționale le revine rolul să verifice dacă o clauză provoacă, în contradicție cu cerința de bună-credință, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților ce decurg din acel contract, în detrimentul consumatorului.
Aplicarea îndrumărilor dispuse prin deciziile CJUE de instanțele statelor membre depinde de modul de implementare a Directivei în legislațiile naționale. Principalele probleme care au generat controverse sunt cele privind: calificarea caracterului abuziv al unei clauze; identificarea naturii sancțiunii aplicabile, determinarea regimului juridic aplicabil acelei sancțiuni, îndeosebi problema prescripției; evaluarea efectelor extinctive pe care le produce eliminarea clauzei abuzive; determinarea gradului de intervenție a instanței în conținutul contractului.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1271; Legea nr. 193/2000, art. 4, art. 6, art. 7; Legea nr. 296/2004, art. 8, art. 27, art. 57, art. 79
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România