Din serialul „Legea societăților nr. 31/1990” – un nou episod: Legea nr. 223/2020 privind simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990 (în România)

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The title of the present article seems to suggest a happy ending for the new episode of the series that has been preoccupying the business environment for a long time due to the pleasant resonance that two terms produce in the reader’s mind: „simplification” and „debureaucratization”. Furthermore, noting to whom the two terms apply: to the „transfer of shares” and to the „payment of the share capital”, it could be said that the fans of our series – the participating professionals in business life and not only –, can breathe a sigh of relief: the end it seems to be one not only happy, but also long awaited. However, caution during the process of forming beliefs, through careful and thorough analysis of the legislation, can prove useful, especially in that situations that come with quite bold solutions for the business environment, situations that we will analyze in the following.

Keywords:

limited liability companies in Romania (LLC), transfer of shares, payment of the share capital, shareholder’s contribution.

REZUMAT

Titlul prezentului articol pare a sugera un final fericit al noului episod din serialul care preocupă mediul de afaceri de o perioadă bună de timp. Efectul pozitiv este urmarea rezonanței plăcute pe care o produc în mintea cititorului doi termeni: „simplificare” și „debirocratizare”. Mai departe, constatând și cui se aplică cei doi termeni: „transferului de părți sociale” și „vărsării capitalului social”, s-ar putea spune că urmăritorii serialului nostru – profesioniști și nu numai –, pot răsufla ușurați: finalul este nu doar fericit, ci și mult așteptat. Cu toate acestea, precauția în formarea unor convingeri, prin analiza atentă și exhaustivă a legislației, își poate dovedi utilitatea, în special în situații în care sunt propuse soluții precum cele pe care le vom analiza în prezenta lucrare.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 223/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: