(Dez)echilibru de gen privind administratorii și directorii societăților europene cotate la bursă? Studiu de drept comparat

Numărul 6 Anul 2015
Revista Numărul 6 Anul 2015

ABSTRACT

Contrary to other professions, where there is a relatively balanced gender representation, there is a manifest disproportion in the case of boards of directors of listed companies in the European Union. In 2014, women accounted only for 20% of the total number of board members, 21% of the number of non executive members, 13% of the number of executive members and 3% of the number of CEOs. There are important differences between the member States with respect to the proportion of women on boards. This article discusses recent developments and assesses future trends regarding gender balance on boards of European listed companies, with a special emphasis on France and Romania, as representative of EU Member States that have, and respectively, have not, implemented aggressive measures to improve gender balance. It analyzes national measures adopted by EU Member States and a proposed European directive on this subject, which dates back to 2012 but is still being debated by the European institutions. This article represents one of the few (if not the only) Romanian contributions on this subject, at the junction of constitutional law and corporate law. Improving gender balance requires affirmative action, which is a delicate subject. We conclude, even from a feminist perspective, that the adoption of this directive (which contemplates mandatory measures based on quotas, 40% for non-executive members, accompanied by sanctions) is neither likely, nor necessary or even advisable. If adopted (or if equivalent national measures are adopted), this could lead to an increase of the number of women lawyers on boards.

Keywords:

company, gender balance, affirmative action, boards, directors, management, European directive, diversity, women, corporate governance

REZUMAT

Spre deosebire de alte domenii, unde atât femeile cât și bărbații sunt reprezentați în mod relativ echilibrat, disproporția este vădită în cazul consiliilor societăților cotate de bursă din Uniunea Europeană. În 2014, femeile reprezentau numai 20% din numărul total de membri în consilii, 21% din numărul administratorilor neexecutivi, 13% din numărul administratorilor executivi și 3% din numărul de directori generali. Există diferențe importante între Statele membre cu privire la reprezentarea femeilor în consilii. Acest articol analizează evoluția recentă a reprezentării femeilor în consiliile societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană, cu accent în principal pe Franța și România, ca exemple de State membre ca au implementat și, respectiv, nu au implementat, măsuri stricte menite să promoveze echilibrul de gen în consilii. Articolul analizează diverse măsuri naționale adoptate de către State membre precum și propunerea adoptării unei directive europene în această materie, care datează din 2012 și este încă dezbătută de instituțiile europene. Acest articol reprezintă una din primele analize în România cu privire la acest subiect aflat la confluența dreptului constituțional și dreptului afacerilor. Promovarea echilibrului de gen necesită discriminare pozitivă, un concept care continuă să fie sensibil și controversat. Concluzionăm, chiar dintr o perspectivă feministă, că adoptarea directivei propuse (care prevede măsuri obligatorii bazate pe cote, 40% pentru administratorii neexecutivi, însoțite de sancțiuni), nu este nici probabilă, nici necesară și nici recomandată. Adoptarea ei (sau a unor măsuri naționale echivalente) ar putea conduce însă la o creștere a numărului de femei juriste în consilii.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: