Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Numărul 10 Anul 2016
Revista Numărul 10 Anul 2016

ABSTRACT

According to the law, misuse of grant European Union funds offence consists in the misapplication of such funds for purposes other than those for which they were granted. In the analysed provizions it is also criminalised the intentional act through wich, without compliance with the legal provisions it was obtained a benefit which had as effect the illegal reduction of the resources of the general budget of the European Union or of the budgets managed by, or on behalf of the European Union.
If the actions mentioned caused extremely sever consequences, the special limits of punishment stipulated in the law shall increase by one-half.

Keywords:

European Union funds, missaplication of funds, change of use of benefit, extremely sever consequences

REZUMAT

Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispozițiile analizate este incriminată și fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menționate au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 78/2000, art. 182
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: