Despre specificul competenței și a procedurii de constatare și sancționare a contravențiilor la regimul juridic al pieței de capital, al asigurărilor și al pensiilor private

Numărul 11 Anul 2014
Revista Numărul 11 Anul 2014

ABSTRACT

The present study has proposed as primary objective the identification, analysing and presentation of the specific legal status of observing and sanctioning by the competent authorities the facts considered by the legislation in force, as being contraventions to some specific activities of the capital market, more precisely, of some categories of financial instruments, the insurance and reinsurance and, not lastly, the activities and operations regarding the private pensions system, as these areas are considered and covered by the Government Emergency Ordinance no. 93/2012 (O.U.G.) regarding establishing, organizing and functioning of the Financial Supervisory Authority (ASF).

Keywords:

contraventions, capital market, the private pensions system, the Financial Supervisory Authority

REZUMAT

Acest studiu și-a propus ca obiectiv principal, identificarea, analizarea și prezentarea specificului regimul juridic al constatării și sancționării, de către autorităţile competente, a faptelor considerate de legislaţia în vigoare ca fiind contravenții la unele activități specifice pieței de capital, mai exact, a unor categorii de instrumente financiare, a asigurărilor și reasigurărilor și, nu în ultimul, rând, activităților și operațiunilor privind sistemul de pensii private, astfel cum aceste domenii sunt avute în vedere și reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 (O.U.G.) privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 93/2012; noul Cod civil, art. 233 alin. (1), art. 241, art. 250, art. 251; O.G. nr. 2/2001
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: