Despre limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor prin clauzele actului constitutiv

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

The pre-emption right asserted by Article 216 of the Company Law is an instrument that warrants the corporate balance, protecting the shareholders, in a transparent and predictable way, in the process of company’s share capital increase. Therefore, the limitation or removal of the pre-emption right through statutory clauses is forbidden and, during the increase of the share capital, is subjected to exceptional conditions. Violation of the pre-emption right by any means constitutes an infringement of law and it is punished with nullity. Sadly, sometimes, recent case law fails to sanction such infringements.

Keywords:

pre-emption, limitation, removal, special conditions.

REZUMAT

Dreptul de preferinţă enunţat de art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile este un instrument juridic care, în cursul procesului de majorare a capitalului societăţii, asigură menţinerea unui echilibru societar al participaţiilor acţionarilor, în condiţii de transparenţă și predictibilitate. De aceea, limitarea sau ridicarea acestuia prin clauze ale actului constitutiv este interzisă, iar în cursul procedurii de majorare a capitalului este supusă de legiuitor unor condiţii cu caracter excepţional. Lezarea dreptului de preferinţă prin orice metode înseamnă o fraudare a legii și este lovită de nulitate. Din păcate, uneori, jurisprudenţa eșuează să sancţioneze asemenea încălcări.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990, art. 216, art. 217

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: