Despre „dreptul părţilor să înmulţească ori să restrângă contractual cauzele de excludere”

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

By Decision no. 28/2021, the High Court of Cassation and Justice appears to have been created problems instead of resolving legal issues. Thus, in this paper we aimed to identify them rather than clarify them, and show that the release itself needs release.

Keywords:

resolution of a matter of law, exclusion, freedom of contract, grounds for exclusion, clause, control.

REZUMAT

Prin Decizia nr. 28/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, Completul pare să fi creat în loc să fi dezlegat chestiuni de drept. Astfel că în prezenta lucrare ne-am propus mai degrabă să le identificăm decât să le clarificăm și să arătăm că însăși dezlegarea are nevoie de dezlegare.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 222; C. civ., art. 1928
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: