Despre corelațiile dintre regimul juridic al nulității hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și cel al nulității actelor juridice, reglementat de codul civil

Numărul 9 Anul 2015
Revista Numărul 9 Anul 2015

ABSTRACT

The main purpose of this article is to identify resemblances which exist or should exist between the legal regime of nullity of the decisions of the general meetings of shareholders in joint-stock companies, set, mainly, by the Romanian Companies Law no. 31/1990, and the general legal regime of nullities set by the Civil Code.

Keywords:

nullity, decisions of the general meetings of shareholders, joint-stock, companies, Civil Code

REZUMAT

Obiectul și obiectivul principal al acestui studiu constau în identificarea corelațiilor care există și/sau care ar trebui să fie stabilite între regimul juridic al nulității hotărârilor AGA ale societăţilor pe acțiuni și în comandită pe acţiuni, configurat, în principal, de Legea nr. 31/1990 a societăţilor și regimul juridic al nulității actelor juridice, în general, instituit de noul Cod civil.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil, art. 1246-1265, art. 1324-1326; Legea nr. 31/1990, art. 132-133
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: