Despre corecta interpretare a art. 1579 alin. (3) din Codul civil de la 1864

Numărul 2 Anul 2015
Revista Numărul 2 Anul 2015

ABSTRACT

The sudden ultravalorisation to a particular currency bank credit agreements with consumers prior to the entry to force the new Civil Code, currency considered by some authors as exotic brought in present in our country, the applicability of art. 1579 par. 3 of the Romanian Civil Code of 1864, the legal text which attempted to justify the possibility of conversion of foreign currency loans in lei and freezing of the leu-foreign currency at the date of granting of credit, which would give borrowers after the conversion, the possibility of payment rates in lei at a rate frozen at the level of the date the loan is made.
These considerations raises the interpretation of art. 1579 par. 3 of the Romanian Civil Code of 1864, that if this text can be used by law or not as a legal argument for the conversion of foreign currency loans in lei and freezing of the leu-foreign currency at the date of the loan.

Keywords:

loan, gold and silver coins, currency, conversion loans, monetary nominalism

REZUMAT

Ultravalorizarea bruscă a unei anumite valute prevăzută în contractele de credite încheiate de bănci cu consumatorii anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, valută considerată de unii autori ca fiind exotică, a adus în actualitate, în ţara noastră, aplicabilitatea art. 1579 alin. (3) din Codul civil român din 1864, text de lege prin care s-a încercat a se justifica posibilitatea conversiei creditului din valută în lei și îngheţarea cursului de schimb leu valută la nivelul celui din data acordării creditului, ceea ce ar conferi împrumutaţilor, ulterior conversiei, posibilitatea de efectuare a plăţii ratelor în lei la un curs îngheţat la nivelul celui din data contractării împrumutului.
Prezentele consideraţii aduc în discuţie interpretarea art. 1579 alin. (3) din Codul civil român din 1864, respectiv dacă acest text de lege poate fi folosit sau nu ca argument legal în vederea conversiei creditului din valută în lei și îngheţarea cursului de schimb leu-valută la nivelul celui din data acordării împrumutului.

Legislaţie relevantă: Codul civil de la 1864, art. 1579 alin. (3)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România