Despre admisibilitatea acordării de împrumuturi bănești cu dobândă de către persoane fizice și juridice, altele decât cele autorizate în condițiile legii

Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The main goal of this study was to perform a research on the interpretation and application of art. 2158 paragraph 2 of the Civil Code, especially in the activity of natural persons. The research plan drawn up for such purpose, considered first of all, the presentation of the general aspects of money loan, and subsequently the examination of the restrictions imposed to loan granting with interest for natural or legal persons, who do not perform professional activities. For a better substantiation, we analyzed the defining elements of the term „professional”.

Keywords:

money loan, interest rate, professional

REZUMAT

Prezentul studiu a avut ca obiect principal efectuarea unei cercetări cu privire la modul în care trebuie interpretat şi aplicat art. 2158 alin. (2) C. civ., în special, în activitatea persoanelor fizice. Planul de cercetare elaborat într-un astfel de scop a avut în vedere, mai întâi, relevarea aspectelor de ordin general cu privire la împrumutul bănesc, iar apoi examinarea restricţiilor impuse acordării de împrumuturi de bani cu dobândă de către persoane fizice sau juridice, care nu realizează această activitate cu titlu profesional. Pentru o mai bună fundamentare am procedat și la o analiză a elementelor definitorii ale noţiunii de „profesionist”.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 3, art. 2158-2170; Legea nr. 21/1996, art. 2; Legea nr. 71/2011, art. 8; Legea nr. 216/2011, art. 3, art. 4
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România