Desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar: despre protejarea intereselor economice ale participanţilor la procedura insolvenţei în spiritul legii și dincolo de litera ei

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The paper aims to highlight some controversial aspects of appointing of insolvency practitioners, briefly analyzing some of the interests of participants in insolvency proceedings that may lead to a diversion of the legal text to the detriment of the special principles of insolvency proceedings. In order to ensure the application of the law in their spirit, the role of the judge needs to become more important, including by resolving situations caused by the lack of interest of creditors or the lack of clarity of the law.

Keywords:

appointment of insolvency practitioner, confirmation, administrator/judicial liquidator.

REZUMAT

Lucrarea își propune să sublinieze câteva aspecte controversate ale desemnării practicienilor în insolvenţă, analizând succint și câteva dintre interesele participanţilor la procedura insolvenţei care pot conduce la o deturnare a textului legal în dauna principiilor speciale ale procedurii insolvenţei. În scopul garantării aplicării legii în spiritul acestora, rolul judecătorului este necesar să devină mai important, inclusiv prin soluţionarea unor situaţii cauzate de lipsa de interes a creditorilor sau de lipsa de claritate a legii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: