Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor – controverse și soluţii

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

The opening of insolvency proceedings upon the creditors request should not raise any problems, given that the legal regulation contained in Law no. 85/2014 seems clear. In this sense, the conditions that the creditors’ claims must meet in order to open the insolvency procedure against the debtor are those provided by art. 5 point 20 and art. 5 point 72 of the Law no. 85/2014.
However, there are still controversies relating, inter alia, to the legal regime of the debtor’s appeal against the insolvency proceedings. Also it is the obligation of the syndic judge to determine the amount of claims, and also it is the possibility of the possibility of paying the debt to the triggers creditors in the appeal against the decision to open insolvency procedure.
Through this study we aimed to analyze these controversies and to propose solutions to the problems identified on the subject under research.

Keywords:

insolvency, creditors, debtors, procedure.

REZUMAT

Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor ar trebui, la prima vedere, să nu ridice probleme, având în vedere că reglementarea legală cuprinsă în Legea nr. 85/2014 pare clară. În acest sens, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească creanţele creditorilor pentru a se deschide procedura insolvenţei împotriva debitorului sunt cele prevăzute de art. 5 pct. 20 și art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.
Cu toate acestea, există încă controverse legate, printre altele, de regimul juridic al contestaţiei debitorului la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, de obligativitatea pentru judecătorul-sindic de a stabili, prin hotărârea de deschidere a procedurii și cuantumul creanţelor sau de posibilitatea achitării creanţei creditorilor declanșatori în calea de atac a apelului împotriva hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei.
Prin prezentul studiu ne-am propus să analizăm aceste controverse și să propunem soluţii la problemele identificate cu privire la subiectul supus cercetării.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 5; Legea nr. 55/2020; Legea nr. 113/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: