De ce prefer textele negociabile, nu textele de adeziune

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The texts I write (and, in general, the texts that are written in law) are of two kinds: “negotiable” texts and texts “of adhesion”. (…) The texts written for “negotiation” have a different content from that which would have resulted if those texts had been written “for adhesion”. (…) Whoever the reader is, I examine the result of the agreement I propose to reach in terms of “degree of consensus”, not in terms of “assenting to an opinion”.

Keywords:

legal literature, legal community, originality, negotiation, adhesion.

REZUMAT

Textele pe care le scriu (și, în general, textele care se scriu în drept) sunt de două feluri: texte negociabile și texte de adeziune. (…) Textele scrise pentru a fi „negociate” au un conţinut diferit de cel care ar fi rezultat dacă respectivele texte ar fi fost „de adeziune”. (…) Indiferent de cititor, examinez rezultatul acordului la care îmi propun să ajungem în termeni de „grad de consens”, nu în termeni de „achiesare la opinie”.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: