De ce, ce și cum scriem știinţific în lumea juridică?

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

I read legal writings that are works of art, if you allow such a comparison. But
too few people read them if they do not solve a practical problem. Those who
apply the criteria I mentioned, and probably some other, they write, probably, for eternity. But I believe nothing is eternal (…) It is true thay there are long lasting principles and institutions that need to be know because we cannot build without foundation. But these need to be known very well only by those who are called to change systems. Of thought and of law.

Keywords:

legal literature, monographs, treatises, problem-solving.

REZUMAT

Am citit studii adevărate opere de artă, dacă mi se permite această comparaţie.
Doar că prea puţini le citesc dacă nu rezolvă o problemă practică. Și aceea imediată. Cei care respectă toate criteriile enunţate, poate și altele pe lângă ele, scriu, probabil, pentru eternitate. Eu cred că nimic nu e etern. (…) E adevărat că sunt principii și instituţii longevive și este nevoie de cunoașterea lor, pentru că nu putem clădi fără a cunoaște foarte bine fundamentele. Dar pe acestea e nevoie să le cunoască foarte bine cei câţiva chemaţi să schimbe sisteme. De gândire și de drept.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: