Cum scriu un studiu de drept civil? Scurtă epistolă pentru neiniţiaţi

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

A study of private law should be written with the conviction, even with the wrong conviction, that it can change the way the legal literature and the case-law see that topic. What I want to underline is that the psycological state of the one who tries to demonstrate an idea counts as much as his or her intellectual capacity or the bibliography that he or she consulted. This state, which I would dare to call „of grace”, could be decisive for originality.

Keywords:

private law, legal literature, bibliography, criticism.

REZUMAT

Un studiu de drept civil ar trebui scris cu credinţa, chiar eronată, că poate schimba opinia doctrinei și a practicii judiciare. Ce vreau să spun este că starea psihologică a celui care urmărește să demonstreze o idee contează la fel de mult precum capacităţile sale intelectuale sau bibliografia pe care o consultă. Această stare, pe care aș numi-o „de graţie”, poate avea un rol hotărâtor pentru originalitate.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: