Cum scriu?

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

I think I write when I have something to say. It is an impetus of anyone concerned with law, with the world, with the way world and times change, of anyone who intellectually pursue the truth and the good. My goal for the text is to let the truth shine, bring the light to dissipate the darkness, bring clarity where everything is obscure.

Keywords:

controversial legal problems, academic writing, writing in legal practice, ideology

REZUMAT

Cred că scriu atunci când am ceva de spus. Este un imbold pe care îl are oricine
este preocupat de drept, de lumea înconjurătoare, de mersul ei și al vremurilor, cel care urmărește intelectual adevărul și binele. Urmăresc ca textul să lase adevărul să strălucească, să aducă lumina care să risipească întunericul, să aducă claritate acolo unde totul este obscur.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: