Cum scriu

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

Writing as a judge is a more recent activity for me. I am still during the period of reflection concerning many aspects of this profession, among which the clear, convincing and concise expression of the arguments on which a judgment is based represents a personal priority. I noted for a long time the opacity of many written documents in the judicial world, in Romania and elsewhere. I also noted the differences in style between various types of courts and jurisdictions. I am comparing and analysing. And I try to fi nd a way of written expression through which the legal arguments be presented formally and with rigour from a technical perspective, in a clear way that is accessible for the public.

Keywords:

judge, separate opinions, judicial transparency, secrecy of deliberations, publicity of the content of deliberation.

REZUMAT

Scrisul în calitate de judecător este o îndeletnicire mai recentă. Sunt încă în plină perioadă de reflecţie cu privire la mai multe aspecte ale acestei activităţi profesionale, între care exprimarea clară, convingătoare și concisă a argumentelor pe care se fundamentează o decizie jurisdicţională ocupă un loc de prim rang în ordinea priorităţilor personale. Observ de multă vreme opacitatea multor documente scrise care inundă lumea judiciară de la noi și de aiurea. Observ de multă vreme diferenţele de stil dintre feluritele tipuri de instanţe și jurisdicţii.
Compar și analizez. Și încerc să identific o modalitate de exprimare scrisă prin intermediul căreia argumentele juridice să fie prezentate formal și riguros din punct de vedere tehnic, clar și accesibil pentru publicul larg.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: