Critici cu privire la O.U.G. nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e‑Transport

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

On January 1, 2023, economic operators who purchase goods established as being in the category of those with high fiscal risk by order of the president of the National Agency for Fiscal Administration subject to road transport at national level on public roads have the obligation to register the transport on the platform RO E‑Transport. Although the stated purpose of the regulation is to make the transparency of the import and export of goods more efficient and consequently to reduce tax fraud, in fact, due to the deficient way of the wording and logic of the new regulation, the finality of the law is diverted from the intended purpose. The authority, instead of gaining a sword for the fight against evasion, rather acquires an extra bag for collection of tax in the form of sanctions from private companies.
Thematic controls started after only two months.

Keywords:

RO E‑Transport, digitalization, tax fraud, poor reglementation.

REZUMAT

La 1 ianuarie 2023, operatorii economici care achiziționează bunuri stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală supuse transportului rutier la nivel național pe drumurile publice au obligația de a înregistra transportul pe platforma Sistemul RO e‑Transport. Deși scopul afirmat al reglementării este de a eficientiza transparența importului și exportului de mărfuri și, în consecință, de a reduce frauda fiscală, în fapt, datorită modalității deficitare de reglementare, finalitatea reglementării este deturnată de la scopul urmărit. Autoritatea, în loc să câștige o sabie pentru lupta împotriva evaziunii dobândește mai degrabă o pungă în plus pentru colectă din avuția privaților. Controalele tematice au început după doar două luni.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 41/2022, art. 9 alin. (2); Ordinul 6316/2022 2545/6316 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e‑Transport, art. 1 alin. (4)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: