Creditarea persoanelor fizice din perspectiva autorității naționale în domeniul bancar

Numărul 8 Anul 2015
Revista Numărul 8 Anul 2015

ABSTRACT

The present paper analysis the regulations through which the National Bank of Romania proved its concern in creating the framework for the credit institutions to develop responsible lending strategies, particularly as far as the foreign currency loans granted to individual persons are concerned, with regard to non-hedged currency risk.

Keywords:

National Bank of Romania, credit institutions, prudential supervision, responsible lending, foreign currency risk.

REZUMAT


Studiul de față analizează reglementările prin care Banca Națională a României a demonstrat preocuparea sa pentru crearea condițiilor necesare desfășurării de către instituțiile de credit a unei activități de creditare responsabile, în special în legătură cu creditele în valută acordate persoanelor fizice neacoperite în mod natural la riscul valutar.

Legislaţie relevantă: Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, art. 4, art. 164
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: