Corespondenţa de afaceri

Numărul 4 Anul 2022
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

Correspondence has a central place regardless of the field in which we carry out our professional activity. Being a means of written communication, it must obey some generally known rules. Additionally, however, business correspondence is characterised by specific elements whose knowledge and application can make the difference between success and failure. We will dwell on them in the present material.
Keywords:

mail, business, rules.

REZUMAT

Corespondenţa ocupă un loc central indiferent de domeniul în care ne desfășurăm activitatea profesională. Fiind un mijloc de comunicare scrisă, aceasta trebuie să se supună unor reguli generale îndeobște cunoscute. Suplimentar, însă, corespondenţa de afaceri se caracterizează prin elemente specifice a căror cunoaștere și aplicare pot face diferenţa dintre succes și eșec. Asupra lor ne vom opri în materialul de faţă.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: