Convenţii fiscale internaţionale privind evitarea dublei impuneri

Numărul 5 Anul 2015
Revista Numărul 5 Anul 2015

ABSTRACT

International double taxation is an excessive fiscal requirement on the taxpayer income and assets, representing a barrier to the movement of capital and to processes for enhancing cooperation between countries and enhancing economic and financial relations between them. For this reason states are concerned with finding solutions to avoid it, tax conventions whose provisions include the principles, criteria, methods and procedures that will ensure effective avoid international double taxation phenomenon have an important role.

Keywords:

income, tax, fiscality, tax sovereignty, double taxation, tax convention

REZUMAT

Dubla impunere internaţională reprezentă o fiscalizare excesivă a veniturilor și averii contribuabilului, reprezentând un obstacol în calea circulaţiei capitalurilor, a proceselor de lărgire a cooperării între ţări şi de intensificare a relaţiilor economice şi financiare dintre acestea. Tocmai de aceea statele sunt preocupate de găsirea unor soluții pentru evitarea acesteia, un rol important avându-l convențiile fiscale ale căror dispoziții cuprind principiile, criteriile, metodele și procedeele prin care urmează a se asigura evitarea efectivă a fenomenului dublei impuneri internaţionale.

Legislaţie relevantă:

Codul fiscal

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: